ไอคอน 16425464 1247663551989333 473340682 n

Tomoyuki Suzuki

นักเขียนกีฬา การสัมภาษณ์ในประเทศและต่างประเทศด้วยแนวคิดเรื่องการปรับปรุงเทคโนโลยียุทธวิธีทางร่างกายจิตใจโดยมุ่งเน้นที่การรักษาอายุ หนังสือสามเล่ม ฟุตบอลประธานขอบ

รายการบทความ